Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

ObrazekNáš alchimista Tivous je velmi šikovný,ale málokomu prozradí tajemství. Jednoho dne tě však pozval do svého Hřibu.Začal ti vypravovat:

Alchymista je šikovný a leccos vydrží. Zabývá se výrobou lektvarů a různých kouzelných předmětů. V boji většinou nepomáhá přímo, ale prostřednictvím svého umění. Alchymistovy kouzelné předměty mohou být užitečné v mnoha různých situacích.

Žádná skupina neprodělá, když jej bude mít ve svém středu. Alchymista smí používat jen lehké, vrhací a všechny druhy střelných zbraní kromě těžké kuše. Může nosit jen vycpávané, kožené a šupinové brnění a nesmí používat štít.

ODOLNOST VŮČI JEDŮM

Alchymista má tu výhodu, že si k hodům proti jedu může přičítat dvojnásobek svého bonusu za odolnost.

VIDĚNÍ MAGENERGIE

Jádrem této schopnosti je rozpoznání magenergie ve věcech. Alchymista je schopen rozpoznat (po kratším zkoumání), zda je v nějakém předmětu přítomna magenergie a kolik jí tam je. Pravděpodobnost, že magenergii objeví, závisí na jejím množství a alchymistově úrovni zkušenosti. Tato schopnost alchymistovi umožňuje zjistit, zda je nalezený meč kouzelný, zda nějaké dveře nejsou prokleté nebo zavřené kouzlem a umožňuje dokonce přibližně zjistit, kolik magenergie mají ještě hraničáři a mágové. Prozkoumávání jakéhokoliv předmětu trvá 1 směnu a jestliže alchymista magenergii neobjeví, pak ji neobjeví ani při žádném dalším prozkoumávání tohoto předmětu, dokud nepostoupí na vyšší úroveň.


Pravděpodobnost objevení magenergie

  Množství magenergie (v mazích)
úroveň 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91 a více
1 2% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 5% 6%
2 3% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 5% 6% 7%
3 3% 3% 4% 4% 4% 5% 5% 6% 7% 8%
4 3% 4% 4% 4% 5% 5% 6% 7% 8% 9%
5 4% 4% 4% 5% 5% 6% 7% 8% 9% 11%LUČBA

Lučba je schopnost vyrábět rozličné podivuhodné předměty – kouzelné lektvary, hůlky, svitky, jedy a podobně – z jiných jednodušších látek.


Magenergie a suroviny

Magenergie je přítomna v různých zvláštních látkách – v netopýřích křídlech, v kapradí natrhaném o svatojánské noci a podobně. Alchymisté umí z takových látek magenergii těžit. Je to ale velice složitý a náročný postup, který ovládají jen
alchymisté na vyšší úrovni. Alchymisté na nižší úrovni ji získávají od svých učitelů v předpracované formě. Alchymistova magenergie se každý den neobnovuje, má pouze určité množství, s kterým musí vystačit až do dalšího výcviku. Neexistuje žádná cesta, jak magenergii obnovit.


Truhly

Magenergii i suroviny alchymista přechovává ve své truhle o rozměrech 30x15x10 coulů a váze 15 mn. Truhlu si musí alchymista koupit, její cena se pohybuje kolem 50 zlatých. Do truhly není možné vložit nic kromě magenergie a surovin. Na první úrovni váží 5 magů alchymistovy magenergie 1mn, na druhé úrovni odpovídá váze 1 mn už 10 magů, na třetí 15; na desáté 50 atd. Suroviny váží stále stejně - suroviny za 10 zl váží 1mn. Do truhly se vejde nejvíce 100 mn magenergie a surovin dohromady.


Tabulka alchymistovy magenergie
  Stupeň obratnosti

úroveň zkušenosti
8-9 10-11 12-13 14-15 15-16 17-18 19-20
1 7 7 8 8 8 9 9
2 15 16 17 18 19 20 21
3 31 35 38 40 42 45 49
4 62 70 76 80 84 90 98
5 126 131 142 150 158 169 184Dočasné a trvalé předměty

Předměty, které alchymista vyrábí se dělí na tři velké skupiny: dočasné (různé lektvary, svitky, a podobně), trvalé (jejich kouzelné vlastnosti jim dodávají démoni astrálních sfér) a nemagické (jedy, výbušniny, zbraně a podobně).


Základ předmětu

Základ předmětu je to, čím je každý předmět hlavně tvořen. Základem lektvaru může být voda nebo víno, základem svitku je zpravidla pergamen atd.


Pravděpodobnost úspěchu

Ta se snižuje o 10% za každého nepřátelského tvora v okruhu dvou sáhů kolem alchymisty.


Pravděpodobnost
neúspěchu alchymisty

 

Stupeň obratnosti

Pravděpodobnost

8-9

68%

10-12

53%

13-14

39%

15-16

26%

17-18

15%

19-20

5%
ALCHYMISTICKÉ PŘEDMĚTY:


DOČASNÉ:


Lektvary


ANTIGRAVITAČNÍ CLOUMÁK

Magenergie: 10 magů

Suroviny: 25 zl

Základ: medovina

Trvání: 1 směna

Výroba: 2 směny

Pomocí tohoto lektvaru se postava může volně horizontálně i vertikálně pohybovat. Zátěž postavy nesmí být větší než 2000 mn. Postava nemůže volně „létat“, ale může například slézat zeď.


ČAROVNÁ RTUŤ

Magenergie: 4 magy

Suroviny: 20 zl

Základ: rtuť (4 zl)

Trvání: 1 úspěšné použití

Výroba: 1 směna

Utvoří malou lesklou kuličku. Jestliže se někde, maximálně ve vzdálenosti pěti sáhů, vyskytuje zlato, stříbro, platina či drahé kamení, kulička se začne kutálet daným směrem.


ÉTERICKÝ OLEJ

Magenergie: 7 magů

Suroviny: 33 zl

Základ: olej

Trvání: 1-2 směny

Výroba: 3 směny

Postava, která se potře tímto olejem, jakoby „zprůsvitní“ – není zasažitelná žádnými zbraněmi (ale ohněm a blesky ano) a nemůže nic nosit. Je schopna procházet libovolnými předměty. Rychlost průchodu je 1 sáh za směnu. Pokud se postava při zpětné proměně nachází uvnitř zdi, je její osud zpečetěn.


LEKTVAR CHLADNÝCH VOD

Magenergie: 5 magů

Suroviny: 12 zl

Základ: voda

Trvání: 3 směny

Výroba: 1 směna

Oheň o vysoké teplotě způsobí postavě jen poloviční zranění a klasický oheň ji nezraní vůbec.


LEKTVAR MLHOVINA

Magenergie: 5 magů

Suroviny: 11 zl

Základ: kravské mléko

Trvání: 4 směny

Výroba: 3 kola

Postava se se všemi věcmi, které má u sebe, promění v oblak mlhy. Nemůže být zraněna žádnou klasickou zbraní (ohněm, bleskem ano), nemůže útočit, avšak může „protékat“ skrze tenké otvory, pukliny, klíčové dírky a podobně, a to rychlostí 5 sáhů za kolo.


LEKTVAR OBŘÍ SÍLY

Magenergie: 25 magů

Suroviny: 35 zl

Základ: víno

Trvání: 1 směna

Výroba: 2 kola

Zvýší stupeň síly postavy o 5 (ale nejvýše na 21).


LEKTVAR RUDÉHO KŘÍŽE

Magenergie: 5 magů

Suroviny: 10 zl

Základ: víno

Trvání: ihned

Výroba: 1 směna

Vyléčí zranění za 3 - 8 životů, nebo odstraní ochromení, oslepení, mdloby, slabost, atd. Další lektvar rudého kříže je možno vypít nejdříve za šest směn, jinak postavu zraní za 3 - 8 životů.


LEKTVAR VLÁDY NAD LYKANTROPY

Magenergie: 8 magů

Suroviny: 21 zl

Základ: voda

Trvání: 1-3 směny

Výroba: 2 směny

Viz. hraničářské kouzlo zmam osobu.


LEKTVAR ZMENŠOVÁNÍ

Magenergie: 4 magy

Suroviny: 12 zl

Základ: voda

Trvání: 6 směn

Výroba: 1 směna

Postava se zmenší na 5% své velikosti, pak je její obranné číslo o 4 vyšší, ale nesmí útočit. Vypije-li polovinu, zmenší se na 50% a její obranné číslo se zvýší o 1 a útočné číslo sníží na polovinu (zaokrouhlujte nahoru). V obou případech se
úměrně sníží i počet životů postavy a její rychlost.


METAMORFÓZA

Magenergie: 13 magů

Suroviny: 50 zl

Základ: koňská moč

Trvání: 3 směny

Výroba: 4 směny

Po požití lektvaru se uživatel může proměnit v libovolnou živou bytost bližší než 8 sáhů, na kterou se právě dívá. Tato bytost musí být přibližně stejně velká jako on. Musí mít inteligenci větší než 1. Postava získá obranná a útočná čísla
nestvůry, ale zůstane jí počet životů. Nemůže používat zvláštní schopnosti nestvůry.


PAVOUČÍ LEKTVAR

Magenergie: 3 magy

Suroviny: 15 zl

Základ: pivo

Trvání: 2 směny

Výroba: 1 směna

Volný pohyb po zdech, skalních stěnách apod. Základní pravděpodobnost, že postava uklouzne a spadne je 1%, ovšem za každých 100 mincí nákladu, který postava nese, se šance zvyšuje o další 1%. Vždy se přičítá tolik procent, kolik je kvalita zbroje.


RYCHLOST

Magenergie: 9 magů

Suroviny: 29 zl

Základ: voda

Trvání: 5 kol

Výroba: 3 kola

Pohybuje, útočí atd. s dvojnásobnou rychlostí. Dvojnásobný počet útoků a obran. Pokud postava vypije další lektvar trvání se sčítá (to ostatně platí i pro ostatní lektvary kromě lektvaru rudého kříže).


Svitky


Ochrana před…

Neviditelná stěna, koule o poloměru 3 sáhy, v jejímž středu stojí čtenář svitku. Žádná příšera nemůže vstoupit za hranice kruhu, ale může do něj střílet i sesílat zaklínadla, stejně tak postavy mohou na nestvůry střílet a sesílat zaklínadla, avšak nemohou na ně zaútočit ručními zbraněmi. Všechny svitky se dají použít jen jednou.


OCHRANA PŘED ĎÁBLY

Magenergie: 50 magů

Suroviny: 75 zl

Základ: pergamen

Trvání: 2 směny

Výroba: 1 den; doma


OCHRANA PŘED NEMRTVÝMI

Magenergie: 6 magů

Suroviny: 20 zl

Základ: pergamen

Trvání: 4 směny

Výroba: 10 kol


OCHRANA PŘED NEVIDĚNÝMI

Magenergie: 10 magů

Suroviny: 60 zl

Základ: pergamen

Trvání: 3 směny

Výroba: 1 směna


OCHRANA PŘED DÉMONY

Magenergie: 10 magů

Suroviny: 60 zl

Základ: pergamen

Trvání: 4 směny

Výroba: 1 den; doma


OCHRANA PŘED KOUZLY

Magenergie: podle úvahy alchymisty

Suroviny: 19 zl

Základ: pergamen

Trvání: 3 směny

Výroba: 10 kol

Při sesílání kouzel do místa ohraničeného neviditelným štítem mají všechna kouzla procházející bariérou určitou pravděpodobnost selhání. Tuto pravděpodobnost dostaneš, když magenergii vloženou do svitku vydělíš magenergií kouzla a výsledek vynásobíš 100.


Ostatní


DETEKČNÍ HŮLKA

Magenergie: 40 magů

Suroviny: 170 zl

Základ: dřevo (1 mn)

Trvání: 12 kol vyhledávání

Výroba: 4 dny; doma

Možnost vyhledávat tajné dveře, otočné balvany, poklopy a jiné skryté východy z místnosti. Hůlka začne pravidelně tikat. Tikání se bude zrychlovat, když se konec hůlky přiblíží k nějakému východu z místnosti. Má dosah tři sáhy. V jednom kole se můžeš s hůlkou otočit nejvýše o 90 stupňů a ujít nejvýše 10 sáhů.


LAKMUSOVÝ PAPÍREK

Magenergie: 2 magy

Suroviny: 5 zl

Základ: pergamen

Trvání: 1 použití

Výroba: 1 směna

Možnost zjistit složení jakékoliv kapaliny.


PÍŠŤALKA

Magenergie: 30 magů

Suroviny: 25 zl

Základ: vrbový proutek

Trvání: 8 otevření

Výroba: 4 dni; doma

Možnost otevírat rozličné nemagické zámky.


TRVALÉ:


Zbraně a zbroj


ČAROVNÉ BRNĚNÍ

Magenergie: 90 magů

Suroviny: 30 zl

Základ: kožené brnění

Trvání: 1rok

Výroba: týden; doma

Sféra: 2

Kvalita zbroje tohoto brnění je o 1 vyšší.


HVĚZDICE - BUMERANG

Magenergie: 5 magů

Suroviny: 10 zl

Základ: hvězdice

Trvání: 1 rok

Výroba: 1 den; doma

Sféra: 1

Hvězdice se, jestliže nezasáhne cíl, sama vrací k majiteli.


KOUZELNÝ LUK

Magenergie: 30 magů

Suroviny: 120 zl

Základ: dlouhý luk

Trvání: 1 rok a 6 měsíců

Výroba: 1 týden; doma

Sféra: 1

Má sílu zbraně 6.


KOUZELNÝ ŠTÍT

Magenergie: 95 magů

Suroviny: 30 zl

Základ: štít

Trvání: 1 rok

Výroba: 1 den; doma

Sféra: 2

Zvyšuje kvalitu zbroje o 2.


MEČ NOCI (...proti nemrtvým)

Magenergie: 185 magů

Suroviny: 75 zl

Základ: široký meč

Trvání: 1 rok

Výroba: 1 týden; doma

Sféra: 4

Při boji s nemrtvými má sílu zbraně 12, proti ostatním nestvůrám 6. Pokud je nějaký nemrtvý blíže než 25 sáhů, začne temně hučet.


OHNIVÝ MEČ

Magenergie: 80 magů

Suroviny: 80 zl

Základ: dlouhý meč

Trvání: 1 rok

Výroba: 1 týden; doma

Sféra: 2

Používá se stejně jako obyčejný dlouhý meč. Navíc má ovšem vlastní magenergii (každý den 4 magy), díky níž může vyvolávat kouzla oheň a světlo (kouzelníkova kouzla).


PLÁŠŤ

Magenergie: 80 magů

Suroviny: 10 zl

Základ: elfí plátno (20 mn/10 zl)

Trvání: 2 roky

Výroba: 2 dni; doma

Sféra: 2

Hodnota kvality zbroje o 1 vyšší na útoky vedené zezadu. Při takovýchto útocích nemůže být postava nikdy překvapená, neboť plášť, jakmile vycítí, že se k němu blíží někdo, kdo mu chce ublížit, začne příšerně ječet.


Prsteny

Postava nesmí používat současně více jak deset. Váha jednoho prstenu je 1 mn.


PRSTEN ČERNÉ VODOMĚRKY

Magnenergie: 95 magů

Suroviny: 200 zl

Základ: stríbro (1 zl)

Trvání: 2 roky

Výroba: 3 dni; doma

Sféra: 2

Tento prsten umožní jedné postavě s plným nákladem volně kráčet po hladině oleje, proudící i neproudící vody, ale také bažiny nebo sněhu.


PRSTEN KNÍŽETE D’RAGULY

Magenergie: 70 magů

Suroviny: 426 zl

Základ: železo

Trvání: 2 roky

Výroba: 6 dní; doma

Sféra: 2

Zvyšuje uživatelovo obranné i útočné číslo o jeden bod. Každý den musí prsten vstřebat jisté množství krve. Toto množství závisí na úrovni jeho nositele. Musíš jej ponořit do krve zabitých nebo zraněných nepřátel (zraněných nejméně za tolik životů, kolik je 3x tvoje úroveň zkušenosti. V případě, že se celý den nenajde taková příležitost, musíš použít krve vlastní. Další vlastností prstenu je, že po dobu, kdy jej jeho nositel má na prstě, nebudou na něho útočit žádní tvorové, živící se krví.


PRSTEN UHRANUTÍ

Magenergie: 280 magů

Suroviny: 100 zl

Základ: platina a olivíny (100 zl)

Trvání: 2 roky

Výroba: 7 dní; doma

Sféra: 6

Vlastní kouzla: zenerova karta, hypnóza, sugesce (kouzelníkova kouzla). Prsten má na den magenergii 12 magů.


SLUNEČNÍ PRSTEN

Magenergie: 225 magů

Suroviny: 100 zl

Základ: zlato a rubín (150 zl)

Trvání: 2 roky

Výroba: 5 dní; doma

Sféra: 5

Má vlastní magickou sílu, která je prezentována 10 magy. Oheň, modré blesky, zelené blesky, světlo (kouzelníkova kouzla).


Ostatní

EBENOVÁ HŮLKA

Magenergie: 75 magů

Suroviny: 80 zl

Základ: eben (2 mn/50 zl)

Trvání: 10 let

Výroba: 1 týden; doma

Sféra: 2

Chrání před některými magickými útoky. Musí však být splněny následující podmínky: kouzlo musí být sesláno přímo na uživatele hůlky, nesmí se jednat o kouzlo, které se vyvolává při dotyku. V případě, že na postavu, která drží hůlku připravenou v ruce, sešle někdo kouzlo, hůlka se aktivuje a seslané kouzlo do sebe „vsaje“… tím se hůlka nabije určitou magenergií právě seslaného kouzla. Pak může uživatel volně sesílat kterékoliv z následujících kouzel: oheň, světlo, levitace, modré blesky, zlom kouzlo (kouzelníkova kouzla). Při každém pokusu o
pohlcení kouzla hůlkou si uživatel hodí proti pasti. Užitá vlastnost je obratnost, nebezpečnost je počet magů v hůlce plus magenergie pohlcovaného kouzla, to celé děleno pěti (zaokrouhluj nahoru). Síla je pohlcení / výbuch (postavu zraní za 2 životy za každý mag, který hůlka obsahovala). Navíc na něj bude působit kouzlo, kterému se chtěl bránit.


ELFÍ BOTY

Magenergie: 20 magů

Suroviny: 80 zl

Základ: boty z rysí kůže (10 mn/8 zl)

Trvání: 10 let

Výroba: 3 dni; doma

Sféra: 1

Zloděj používající tyto boty se pohybuje tiše, jako zloděj o dvě úrovně výše. Používá-li tyto boty postava jakéhokoliv jiného povolání, chodí v nich tiše jako zloděj druhé úrovně.


KOSTKA ŠTĚSTÍ

Magenergie: 7 magů

Suroviny: 80 zl

Základ: kámen

Trvání: 10 let

Výroba: 1 týden; doma

Sféra: 1

1. červený paprsek, který postavu popálí za 1-6 životů, 2. pára, která vyléčí postavě zranění za 1-6 životů, 3. změna přesvědčení postavy (ZmD, ZkD => ZkZ, ZmZ, ZkZ => ZkD, N: 1-3 ZkZ, 4-6 ZkD), 4. charisma postavy se na dva dny zvýší
na 21, 5. charisma postavy se na dva dny sníží na 1, 6. kostka zmizí.


LÉTAJÍCÍ KOŠTĚ

Magenergie: 176 magů

Suroviny: 10 zl

Základ: koště (20 mn/1 st)

Trvání: 2 roky

Výroba: 2 dni; doma

Sféra: 4

Unese až 1820 mincí zatížení, při kterém může letět rychlostí 35 sáhů za kolo. Poté za každých dalších 140 mincí se rychlost snižuje o 5 sáhů za kolo.


PYTEL BEZTÍŽE

Magenergie: 40 magů

Suroviny: 150 zl

Základ: velký pytel

Trvání: 1 rok

Výroba: 2 dni; doma

Sféra: 2

Do tohoto pytle je možné vložit různé (nepříliš velké) předměty o celkové hmotnosti nepřevyšující 1000 mn, které z něho lze kdykoli vyjmout, avšak v pytli nic neváží. Pytel sám o sobě váží 120 mn. Není možné do něj vložit jiný trvalý kouzelný předmět a zejména nikoliv další pytel beztíže.


NEMAGICKÉ:


Jedy

Výroba jedné dávky, tj. asi desetina čtvrtky.


ČERNÁ ZHOUBA

Magenergie: žádná

Suroviny: 48 zl

Základ: olej

Trvání: ihned

Výroba: 5 směn

Nebezpečnost: 5

Síla: ochromení na 1-3/3-8 směn

Toto množství černé zhouby vystačí na ochromení jedné postavy velikosti A až C.


JABLEČNÁ VŮNĚ

Magenergie: žádná

Suroviny: 70 zl, 2 mk

Základ: mošt

Trvání: ihned

Výroba: 24 směn; doma

Nebezpečnost: 7

Síla: -/2-7

Ve flakóncích. Jakmile se flakónek rozbije nebo je rozbit, začne se jed prudce odpařovat. Zasáhne všechny postavy, které jsou blíže než jeden a půl sáhu.


KURARE

Magnenergie: žádná

Suroviny: 300 zl

Základ: borůvková šťáva

Trvání: ihned

Výroba: 1 den; doma

Nebezpečnost: 4

Síla: -/10-100

Tento jed se používá k výrobě otrávených šípů a zbraní.


MELENOVA POMSTA

Magenergie: 1 mag

Suroviny: 60 zl

Základ: voda

Trvání: ihned

Výroba: 10 směn

Nebezpečnost: 7

Síla: 1-6/2-12

Otrávení vody a nápojů vůbec. Působí po jedné směně od vypití.


Výbušniny


BOMBA

Magenergie: žádná

Suroviny: 65 zl

Základ: železná koule, dřevo (200 mn/5 zl)

Trvání: ihned

Výroba: 4 hodiny; doma

Doba výbuchu v závislosti na doutnáku může být 1-3 kola. Výbuch zraní všechny tvory , kteří stojí blíže než tři sáhy za 6 až 21 životů. Životaschopnost bomby není neomezená – po 10-15 dnech zvlhne a je k nepotřebě.


OHNIVÁ HLÍNA

Magenergie: žádná

Suroviny: 40 zl

Základ: hlína (10 mn)

Trvání: ihned

Výroba: 8 kol

V boji je lze používat podobně jako láhve s olejem. Jestliže tato koule postavu zasáhne, dojde k explozi, která postavu zraní za 6-11 životů. Životnost ohnivé hlíny je 7-12 dní, po této době samovolně vybuchuje.


Zbraně


ZUBATÉ OSTŘÍ

Magenergie: žádná

Suroviny: 10 zl

Základ: dýka

Trvání: stále

Výroba: 1 den; doma

Její síla zbraně je 1, útočnost 3.